Potřebuješ člověka, který tě respektuje, přijímá a miluje. Takového člověka můžeš najít, můžeš se
s ním seznámit. Člověka, který tě podpoří, pochválí, povzbudí a má k tobě důvěru.
Člověka, který je k tobě láskyplný. Potřebuješ člověka, který ti ukáže cestu. Jak žít životem lehčím, prostším a šťastnějším. Takový člověk existuje. Tobě zcela nablízku. Tím člověkem jsi ty.
Zpět na úvod

"Kdo je" Centrum pro rodinný život?

Centrum pro rodinný život je pastorační středisko olomouckého arcibiskupství.
Je nestátní neziskovou organizací, která se věnuje pomoci rodinám v různých životních situacích.
Jednou z jejich aktivit byl program pro osamělé matky a jejich děti, který fungoval téměř dvacet let. Od letošního roku rozšířil svou nabídku a oslovil nejen ženy osamělé(vdovy, rozvedené, neprovdané), ale i ženy vdané, které se ocitly v obtížných životních situacích.

Centrum bylo založeno na podzim roku 1990. Nejvýznamnějším počinem posledních let byl vznik a rozvoj jednotlivých děkanátních center. Ty vznikly na podnět Centra a díky arcibiskupovi a příslušných děkanů. Působí už ve všech 21 děkanátech olomoucké arcidiecéze.

Prvořadým úkolem center pro rodinu je pečovat o křesťanské rodiny ve farnostech děkanátu. Formou přednášek, vzdělávání, podporou manželských společenství, organizováním duchovních obnov a různých společných pobytů.

Kromě manželského a rodinného poradenství nabízí vyškolení odborníci centra i pastorálně-terapeutické poradenství v obtížných životních situacích, s problémy víry, psychickými problémy nebo otázkami osobnostního růstu.

Pomoc ženám v těžkých životních situacích

Program pro ženy v těžkých životních situacích je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy, které se nacházejí v náročných životních situacích, jako jsou například úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, problémy s dětmi menšími nebo už dospělými, s problémy víry a podobně.

A co nabízí?
O prázdninách čtyřdenní rekreačně-vzdělávací pobyt. Dopoledne se ženy potkávají na společném programu. Na každý den je připravena přednáška některého z přítomných odborníků (psychiatra, psychoterapeuta, kněze), po které následuje společné zamyšlení nad tématem v menších skupinkách. Odpoledne můžou ženy strávit podle svých představ. V nabídce jsou i společné programy. Vycházky do okolí, koupání, kreativní dílny, táborák. Odpoledne lze také využít k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky a knězem, připojit se ke společným modlitbám a navštívit mši svatou. Večerní čajovna pak nabídne nejen čaje lahodných chutí, ale i příjemné posezení a "poklábosení".


Během roku to jsou pak víkendy s odborníky. Ty jsou zaměřené především na regeneraci životních sil, vzdělávání a v neposlední řadě k navázání neformálních vztahů s dalšími ženami.

Poradny

Poradenství v obtížných životních situacích

Bc. Marcela Řezníčková

V Centru pro rodinný život pracuje jako pastorační pracovník a terapeut. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, vystudovala obor teologie a spiritualita zasvěceného života. Je redaktorkou časopisu Rodinný život. Věnuje se programům pro neúplné rodiny a pro ženy v těžkých životních situacích.


Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny, trýznivé prožívání současného životního stavu apod.
Každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.

Pastorálně-terapeutické poradenství

MUDr. Jitka Krausová

Lékařka, psychiatrička. Hodně let pracovala v psychiatrii jako primářka na různých místech. Teď už ve zdravotnictví nepracuje. Pracuje v církvi. Jako pastorální terapeut v Centru pro rodinný život v Olomouci a zároveň je zasvěcená panna olomoucké arcidiecéze.


Problémy víry, psychické problémy, otázky osobnostního růstu.


Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení na tel.č.: 587 405 250-1 nebo 587 405 292-3 .